Zmluvy

NázovDátumStiahnuť

Informácia o projekte SHOUT!

Aug. 24, 2023

Informácia o projekte

Apr. 29, 2022

Výzva zaslanie výzvy uchadzačom výpis z OR

Nov. 25, 2020

Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie z VO a súladu s originálom

Juni 15, 2020

vo2 zmluva

Juli 31, 2020

Zmluva o dielo

Juni 01, 2020

Zmluva

Dez. 17, 2020
Čo ďalej?

Máte projekt, ktorý je výzvou?
Stretnime sa


kontaktujte nás Link icon