Zmluvy

NázovDátumStiahnuť

Informácia o projekte SHOUT!

Aug 24, 2023

Informácia o projekte

Apr 29, 2022

Výzva zaslanie výzvy uchadzačom výpis z OR

Nov 25, 2020

Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie z VO a súladu s originálom

Jun 15, 2020

vo2 zmluva

Jul 31, 2020

Zmluva o dielo

Jun 01, 2020

Zmluva

Dec 17, 2020
Čo ďalej?

Máte projekt, ktorý je výzvou?
Stretnime sa


kontaktujte nás Link icon