back

Zmluvy

Názov Dátum Stiahnuť

Výzva: Hardwarove vybavenie na vývoj a testovanie aplikácie

Zmluva: Kúpnopredajná zmluva ku verejnému obstarávaniu VO08987185

VO02981277 - Hardwarové výbavenie na vývoj a testovanie aplikácie - zmluva

VO02981277 - Hardwarové výbavenie na vývoj a testovanie aplikácie - výzva